Actief Taal Partner als onderwijsondersteuner

Vragen van onderwijs en opvang zijn dikwijls: Hoe kun je de kansen voor kinderen vergroten? Hoe bouwen we een brug tussen school en thuis? Hoe kun je ouders verleiden tot het voeren van dagelijkse gesprekken met hun kind over wat op school aan de orde is? Hoe betrek je ouders bij het leerproces?

Een Actief Taal Partner geeft antwoord op die vragen door:

(1) Op locatie aantrekkelijke thema-activiteiten te organiseren voor ouders en kinderen samen. Daarmee krijgen ouders een handelings-model aangeboden. De bijeenkomst laat zien en ervaren hoe je als ouder actief bezig kunt zijn met taal.

(2) Ouders bewust te maken van het belang van rijk en gevarieerd taalaanbod bij wat ze samen dagelijks met hun kind doen. Dit gebeurt in aansluiting op de activiteit met behulp van een themafilm. Wat te zien is in de film is inhoudelijk gerelateerd aan deze activiteit.

(3) Het team te ondersteunen in het gesprekken voeren met ouders.

Actief Taal Partners bieden met hun specialistische kennis een unieke ondersteuning voor de uitvoering van deze onderdelen. Zij voegen linguïstische expertise toe aan de pedagogische deskundigheid van professionals in onderwijs en opvang.

 ...offerte aanvragen

Actief Taal Partner worden?

Logopedisten en taalspecialisten kunnen Actief Taal Partner te worden.
Zij worden dan ingezet door Actief Ouderschap op onderwijslocaties in hun eigen woonregio. Als taalexpert sluiten zij een overeenkomst met Actief Ouderschap voor de duur van hun inzet als Actief Taal Partner. Zij worden geschoold en ondersteund in de uitvoering van hun taken op scholen. Zij werken met de methode TOLK voor taalontwikkeling!

 ...meer weten?