TOLK voor taalontwikkeling!

voor kinderopvang, basisonderwijs, preventie, leesbevordering

Studiedag

Als leidster, leerkracht, onderwijsondersteuner, professional in de preventieve gezondheidszorg, leesbevorderaar, opvoedondersteuner of (multidisciplinair) team wil je precies weten hoe om te gaan met taalachterstand, meertaligheid en het betrekken van ouders van diverse culturele achtergrond bij het onderwijs. Je wilt je kennis en kunde verbreden en verdiepen als het gaat om taal- en denkstimulering. Een studiedag over TOLK voor taalontwikkeling!, eventueel op locatie, is dan een goede manier om te professionaliseren. deelnemers krijgen inzicht in het proces en praktische handvatten om aan de slag te gaan.

Eindtermen: Deelnemers leren TOLK voor taalontwikkeling! flexibel inzetten in de dagelijkse praktijk. Zij kunnen TOLK gebruiken voor oudergesprekken (individueel) of ouderbijeenkomsten (in groep).

Waar: Zie agenda. Deze studiedag geven wij ook in company op de locatie van de aanvrager.

Groepsgrootte: 10 tot 15 personen.

Studiebelasting: 6,5 uur (inclusief voorbereiding).

Prijs: € 295,- per deelnemer inclusief een abonnement TOLK voor taalontwikkeling! voor 1 jaar.

In company training: Vraag een offerte aan.

...bekijk de agenda »

Workshop

Om gebruikers in de praktijk te ondersteunen zijn er workshops. Met TOLK kunnen (speciaal) basisonderwijs (VVE, SBO, Cluster-scholen), jeugdzorg, preventieve gezondheidszorg (GGD, Consultatiebureau) en maatschappelijke emancipatie (bibliotheken, VoorleesExpress, taalmaatjes, Kind & Gezin, Brugfiguren, ) inhoud geven aan ouderbetrokkenheid bij taal- en denkstimulering. Tijdens de workshop krijgen de deelnemers inzicht in hoe TOLK werkt in de praktijk.

Eindtermen: Deelnemers zijn in staat TOLK voor taalontwikkeling! te gebruiken voor ouderbijeenkomsten.

Waar: Zie agenda. Deze workshop geven wij ook in company op de locatie van de aanvrager.

Groepsgrootte: 10 tot 15 personen.

Duur: Halve dag.

Studiebelasting: 3,5 uur (inclusief voorbereiding).

Prijs: € 55,- per deelnemer. Workshops worden alleen op aanvraag gegeven.

In company training: Vraag een offerte aan.

...bekijk de agenda »

TOLK voor taaltherapie!

voor logopedisten en taalspecialisten

Studiedag

Tijdens de studiedag wordt ingezoomd op de leefwereld van laagopgeleide ouders en op interculturele verschillen als het gaat om opvoeden en taalstimulering. De vraag is hoe krijg je ouders, ondanks allerlei ‘weerstand’ of ‘belemmeringen’ zover dat ze zich actief betrokken voelen bij de taaltherapie van hun kind. Hoe kun je TOLK daarvoor gebruiken? Deze kennis is uiteraard ook goed in te zetten bij de ondersteuning van andere professionals die te maken hebben met taalstoornissen. Denk aan het het coachen van leidsters en leerkrachten, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, enz. Wil jij TOLK doelgericht gebruiken voor taaltherapie? Wil jij Actief Taal Partner worden? Meld je aan voor deze studiedag (zie agenda). De studiedag kan ook op locatie worden gegeven.

Eindtermen: Deelnemers zijn in staat de methode effectief in te zetten voor directe en indirecte therapie aan kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling (TOS).

Waar: Zie agenda. Deze studiedag geven wij ook in company op de locatie van de aanvrager.

Groepsgrootte: 10 tot 15 personen.

Accreditatie: 5,5 punten.

Accreditatienummer: 195940.

Prijs: € 295,- per deelnemer inclusief en abonnement TOLK voor taaltherapie! voor 1 jaar.

In company training: Vraag een offerte aan.

...bekijk de agenda »

Workshop

Met TOLK kunnen logopedisten gemakkelijk inhoud geven aan ouderbetrokkenheid bij de logopedische behandeling. Tijdens de workshop krijgen deelnemers inzicht in de mogelijkheden van TOLK. Aan de hand van eigen casussen van de deelnemers wordt het gebruik van de methode gedemonstreerd en getraind.

Eindtermen: Deelnemers zijn in staat met TOLK voor taaltherapie! aan de slag te gaan.

Waar: Zie agenda. Deze workshop geven wij ook in company op de locatie van de aanvrager.

Groepsgrootte: 10 tot 15 personen.

Duur: Halve dag.

Studiebelasting: 3,5 uur (inclusief voorbereiding).

Prijs: € 55,- per deelnemer. Workshops worden alleen op aanvraag gegeven.

In company training: Vraag een offerte aan.

...bekijk de agenda »