TOLK voor taaltherapie!

voor logopedisten en taalspecialisten

Studiedag

Tijdens de studiedag wordt ingezoomd op de leefwereld van laagopgeleide ouders en op interculturele verschillen als het gaat om opvoeden en taalstimulering. De vraag is hoe krijg je ouders, ondanks allerlei ‘weerstand’ of ‘belemmeringen’ zover dat ze zich actief betrokken voelen bij de taaltherapie van hun kind. Hoe kun je TOLK daarvoor gebruiken? Deze kennis is uiteraard ook goed in te zetten bij de ondersteuning van andere professionals die te maken hebben met taalstoornissen. Denk aan het het coachen van leidsters en leerkrachten, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, enz. Wil jij TOLK doelgericht gebruiken voor taaltherapie? Wil jij Actief Taal Partner worden? Meld je aan voor deze studiedag (zie agenda). De studiedag kan ook op locatie worden gegeven.

Eindtermen: Deelnemers zijn in staat de methode effectief in te zetten voor directe en indirecte therapie aan kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling (TOS).

Waar: Zie agenda. Deze studiedag geven wij ook in company op de locatie van de aanvrager.

Groepsgrootte: 10 tot 15 personen.

Accreditatie: 5,5 punten.

Accreditatienummer: 195940.

Prijs: € 295,- per deelnemer inclusief en abonnement TOLK voor taaltherapie! voor 1 jaar.

In company training: Vraag een offerte aan.

...bekijk de agenda »

Workshop

Met TOLK kunnen logopedisten gemakkelijk inhoud geven aan ouderbetrokkenheid bij de logopedische behandeling. Tijdens de workshop krijgen deelnemers inzicht in de mogelijkheden van TOLK. Aan de hand van eigen casussen van de deelnemers wordt het gebruik van de methode gedemonstreerd en getraind.

Eindtermen: Deelnemers zijn in staat met TOLK voor taaltherapie! aan de slag te gaan.

Waar: Zie agenda. Deze workshop geven wij ook in company op de locatie van de aanvrager.

Groepsgrootte: 10 tot 15 personen.

Duur: Halve dag.

Studiebelasting: 3,5 uur (inclusief voorbereiding).

Prijs: Workshops worden alleen op aanvraag gegeven. Kosten voor een workshop bedragen €750,00 all in.

In company training: Vraag een offerte aan.

...bekijk de agenda »