TOLK intensiveert het taalaanbod thuis

TOLK versterkt ouderbetrokkenheid bij taal- en denkstimulering. Het programma richt zich op ouders van kinderen (0 en 11 jaar) van multiculturele achtergrond. Doel is schoolsucces en ontplooiing.

 ...meer weten?

De naam TOLK, daar draait het om

Taal aanbieden, Overnemen van wat het kind zegt en goed teruggeven, Luisteren, Kijken. TOLK suggereert vertalen van de gedachten van het kind in woorden. De klankverwantschap met het Engelse woord ‘to talk’ verwijst naar ‘praten met je kind’.

 ...meer weten?

Waarom zou ik TOLK gebruiken?

Het onderwijs wordt afgerekend op leerresultaten. Uit onderzoek is herhaaldelijk gebleken dat programma’s voor taalontwikkeling op school onvoldoende opleveren. We weten dat kinderen van betrokken ouders beter presteren. Dat komt omdat taal en denken zich ontwikkelen in het gesprek van alledag. Met TOLK wordt de effectieve manier van communiceren van hoger opgeleide ouders toegankelijk voor alle ouders. Dat voorkomt schooluitval en laaggeletterdheid.

 ...meer weten?

Methodiek

TOLK is een gestandaardiseerde vorm van Video Interactie Begeleiding (VIB). De coachende werkwijze versterkt de krachten van ouders (empowerment) en bevordert toepassen van het beoogde in het dagelijks leven. TOLK sluit aan bij wat ouders kennen (hun leefwereld), wat ouders kunnen (praten in je moedertaal dat kan iedereen), en waartoe ze bereid zijn (iets wat past bij de cultuur en agenda). Logopedisten geven met TOLK voor taaltherapie! invulling aan communicatieve taaltherapie.

 ...meer weten?

TOLK Actueel

Actief Ouderschap

Nieuw, verbeterd, uitgebreid
Het preventie programma TOLK voor taalontwikkeling wordt kosteloos digitaal beschikbaar gesteld voor uw organisatie. Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting Lezen en Actief Ouderschap nemen de licentiekosten voor hun rekening.

Wilt u zich aanmelden? Klik hier »

Actief Taal Partner
Vanaf nu ondersteunen Actief Taal Partners, op locatie, de kinderopvang en het basisonderwijs bij het vormgeven van taalstimulering en ouderbetrokkenheid.
Recent lanceerde de organisatie Actief Ouderschap de formule. Op diverse scholen zijn deze taalexperts inmiddels aan de slag.
...meer weten? »

David Kranenburg

TOLK-show
Meer weten over de gebruiksmogelijkheden van TOLK voor taalontwikkeling & taaltherapie!? Meld je aan voor de TOLK-show.

Inhoud

Films, met hoofdrolspelers van diverse culturele achtergrond, vormen een anker om met ouders in gesprek te komen over hoe zij thuis de taal van hun kind kunnen stimuleren. Kijkvragen sturen de aandacht. Activiteiten voor gezamenlijke bijeenkomsten met ouders en kinderen illustreren het thema. Films en activiteiten enthousiasmeren ouders om aan de slag te gaan met taal. Suggesties voor thuis en reminders verduurzamen het effect zonder dat er sprake is van oefenen.

TOLK voor taalontwikkeling! is te gebruiken voor preventie van taalachterstand en vroege interventie bij taalleerproblemen. Gebruikers zijn professionals in kinderopvang, basisonderwijs, (preventieve)gezondheidszorg en maatschappelijke emancipatie.

TOLK voor taaltherapie! is in te zetten voor therapeutische aanpak van taalstoornissen (TOS). Gebruikers zijn logopedisten en taalspecialisten.

 ...meer weten?

Ondersteuning gebruikers

Gebruikers ondersteunen wij met scholing in de vorm van workshops en studiedagen.

 ...meer weten?

Actief Taal Partner

Wij ondersteunen kinderopvang en basisonderwijs met de inzet van een Actief Taal Partner. Een Actief Taal Partner is expert in het vormgeven van ouderbetrokkenheid bij taalstimulering met TOLK voor taalontwikkeling! Deze professional biedt ondersteuning op locatie bij de uitvoering van ouderbijeenkomsten. De duur en aard van de inzet is op maat toegesneden voor de aanvrager maar omvat in ieder geval een dagdeel per maand gedurende 8 schoolmaanden. Wij bieden de formule Actief Taal Partner aan in samenwerking met de onderwijsorganisatie Actief Ouderschap.

 ...meer weten?

Pluspunten

 • flexibel inzetbaar

  flexibel inzetbaar

  voor versterking van de opvoedkwaliteiten van ouders van diverse culturele achtergrond.

 • gebruiksvriendelijk

  gebruiksvriendelijk

  omdat het zich voegt naar de wensen van de aanbieder.

 • weinig voorbereidingstijd

  weinig voorbereidingstijd

  omdat activiteiten, kijkvragen, suggesties voor ouders en digitale reminders zijn ingebouwd in het digitale systeem.

 • eenvoudig over te brengen

  eenvoudig over te brengen

  omdat het aansluit bij de eigen krachten van ouders.

 • versterkt ouderparticipatie

  versterkt ouderparticipatie

  met leuke activiteiten voor ouders en kinderen.

 • effectief in de praktijk

  effectief in de praktijk

  omdat ouders bewuster gaan praten tegen hun kinderen.

 ...meer weten?

Als ouders met hun kinderen samen praten, zingen, rijmen en vertellen…
Ja, dan groeit de taal en volgt schoolsucces.